Slide 1
Onze diensten
Image is not available

Context is gespecialiseerd in de volgende juridische en tekstuele diensten:

  • Algemene voorwaarden
  • Notulen (vergaderingen van bestuur, Raad van Commissarissen, aandeelhouders etc.)
  • Contracten
  • Teksten opstellen, corrigeren en/of redigeren (teksten website, zakelijke brieven, publicaties, verslagen, beleidsnota’s etc.)
  • Bezwaarschriften (bijvoorbeeld tegen WOZ-beschikking)
  • Huishoudelijke reglementen